Aktiviteter Vision 50/50

1. Skapa alternativ till tävlingssammanhanget, som inriktas mot andra värden med golfen, t.ex. hälsa, motion, naturupplevelse, social gemenskap och glädje

2. Underlätta för medlemmar att hitta spelkompisar/motverka anonymitet på klubben

3. Främja fler mixade spelaktiviteter med kvinnor och män tillsammans

4. Hitta mindre tidskrävande sätt att utöva golf på

5. Underlätta för föräldrar att kombinera golf med barn

6. Synliggöra kvinnor/tjejer på klubben

7. Investera i fler och fräschare toaletter på banorna

8. Verka för att utöver dagens bemanning få in fler kvinnor i personalen

9. Förmedla att Bokskogens GK arbetar med jämställdhet inom Vision 50/50

10. Rekrytering av kvinnor/tjejer till klubben.