Klubbutveckling

Bokskogens GK har varit pilotklubb i jämställdhetsarbetet Vision 50/50. Svenska Golfförbundet har som ett resultat av arbetet i maj 2017 lanserat en digital utbildning – ”Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50”.

Klubben har som mål att genom klubbutvecklingsprogrammet ge samtliga anställda, förtroendevalda och andra ideellt arbetande på klubben en grundläggande utbildning i genus och organisation.

Målet är vidare att förtroendevalda och andra ideellt arbetande på klubben ska ges insikt om klubbens handlingsplan i Vision 50/50. Deltagarna ska mot slutet av utbildningen ta fram egna arbetsuppgifter för verksamhetsåret 2019, som syftar till att fullfölja en eller flera aktiviteter enligt handlingsplanen.

 

Gemensamma möten under utbildningen:

Den 17 okt 2017 kl 16:30-18, kick-off
Den 13 feb 2018 kl 16:30-18, värdegrund, diskriminering
Den 17 juni 2018 kl 9-11, extern föreläsare Jesper Fundteg
Den 25 sept 2018 kl 17-19 , redovisning och avslut.