För dig som prioriterar golf

På Bokskogen får du mycket för pengarna i ett fullvärdigt medlemskap! Obegränsat spel på två 18-hålsbanor med hög tillgänglighet, fria rangebollar, omsorgsfullt utvalda vänklubbar, aktiva serielag för alla åldrar m.m. för 8 660 kr (7 260 kr för 31-35 år, 6 110 kr för 22-30 år). Förbundsavgift ingår med 210 kr.
Spelrätt krävs fr.o.m. året man fyller 36 år.

Specialerbjudande som gäller just nu är 3-årsmedlemskap

9 000 kr/år. Spelrätt ingår – erhålls efter tredje året. Här ingår förbundsavgiften.