Styrelsen på Bokskogens GK

Styrelsemöte hålls sex till åtta gånger per år. Ordinarie möten sker andra onsdagen varannan månad, räknat från januari 2019. Sammanträdestid, klockan 17.30.

Peter Kollert

Peter Kollert

Ordförande

0703-67 99 69
peter.kollert@hotmail.se

Ida Lombard

Ida Lombard

Suppleant

070-334 49 36
ida.olsson@veberod.com

Peter Hanson

Peter Hanson

Suppleant

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Kassör

Jorgen.Johansson@sydvatten.se

Björn Candin

Björn Candin

Ledamot

040-15 17 05
bjorn.candin@gmail.com

Maria Gårdemyr

Maria Gårdemyr

Vice ordförande

0730-87 59 39
maria.gardemyr@hotmail.com

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Ledamot

0706-23 56 56
jonas@jursla.com

Thomas Ahlberg

Thomas Ahlberg

Adjungerad Klubbchef

0705-76 02 15
thomas.ahlberg@bokskogen.com