Styrelsen på Bokskogens GK

Styrelsemöte hålls sex till åtta gånger per år. Ordinarie möten sker andra onsdagen varannan månad, räknat från januari 2017. Sammanträdestid, klockan 17.30.

Peter Kollert

Peter Kollert

Ordförande

0703-67 99 69
peter.kollert@hotmail.se

Ann-Christine Halén

Ann-Christine Halén

V. Ordförande/Sekreterare

0736-54 85 07
stine.halen@gmail.com

Johan Brantmark

Johan Brantmark

Kassör

0706-07 93 28
johan.brantmark@nordea.com

Camilla Lindén

Camilla Lindén

Ledamot

0708-58 63 13
camilla_linden@acushnetgolf.com

Björn Candin

Björn Candin

Suppleant

040-15 17 05
bjorn.candin@gmail.com

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Ledamot

Jorgen.Johansson@sydvatten.se

Thomas Ahlberg

Thomas Ahlberg

Adjungerad

0705-76 02 15
thomas.ahlberg@bokskogen.com