Styrelsen på Bokskogens GK

Styrelsemöte hålls sex till åtta gånger per år. Ordinarie möten sker andra onsdagen varannan månad, räknat från januari 2019. Sammanträdestid, klockan 17.30.

Peter Kollert

Peter Kollert

Ordförande

0703-67 99 69
peter.kollert@hotmail.se

Maria Gårdemyr

Maria Gårdemyr

Vice ordförande

0730-87 59 39
maria.gardemyr@hotmail.com

Jörgen Johansson

Jörgen Johansson

Kassör

Jorgen.Johansson@sydvatten.se

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Ledamot

0706-23 56 56
jonas@jursla.com

Anders Paulsson

Anders Paulsson

Ledamot

0706-003188
paulsson.anders@me.com

Peter Hanson

Peter Hanson

Suppleant

Filip Johansson

Filip Johansson

Suppleant

0733-344856
filip.carlgunnar@gmail.com

Thomas Ahlberg

Thomas Ahlberg

Adjungerad Klubbchef

0705-76 02 15
thomas.ahlberg@bokskogen.com