Aktiviteter Vision 50/50

1. Skapa alternativ till tävlingssammanhanget, som inriktas mot andra värden med golfen, t.ex. hälsa, motion, naturupplevelse, social gemenskap och glädje

Inspirationsdag – i samarbete med damkommittén 2016 och 2017. Personlig inbjudan till klubbens tjejer/kvinnor med föreläsning, träningspass och 9 hål sällskapsspel.

Sällskapsspel – golfspel vid aktiviteter med Vision 50/50 är oftast utom tävlan, för att skapa alternativ till tävling.

2. Underlätta för medlemmar att hitta spelkompisar/motverka anonymitet på klubben

Välkomstbrev – där klubbens aktiviteter beskrivs skickas till nya medlemmar.

Golfkompisar – personligt mailutskick varje år till alla medlemmar som vill hitta någon att spela med. Årlig träff med fika och 9 hål sällskapsspel.

Individuell presentation av personalen med namn och bild på hemsidan.

Faddersystem – nybörjare/spelare med hcp 30+ personlig inbjudan till träning från klubben/Active Golf och återkommande 9-hålsrundor med fadder. Faddrar är viktig länk vid introduktion av nya medlemmar till golfen/klubben.

Spel- och aktivitetskalender – på hemsidan har ersatt det traditionella tävlingsprogrammet.

Översyn av klubbhusmiljön – nya motiv på tavlor, ordförandetavlor och prisskåp flyttade, fina växter i och kring klubbhuset.

Bokskogen 20-40 år – Facebooksida för yngre, som vill knyta kontakter på klubben med medlemmar i samma ålder.

3. Främja fler mixade spelaktiviteter med kvinnor och män tillsammans

Hektometertee – tagit fram en information kring val av tee för bättre spelupplevelse och rekommendation efter slaglängd i samband med införande av hektometertee på Kungsbanan.

Mixat spel – nytt är att Damkommittén bjuder in till mixad solskensgolf vissa måndagar och mixad söndagstävling vissa söndagar.

Mixgolf – sällskapsspel 9 hål på torsdagkvällar, alla medlemmar inbjudna via Veckonytt.

4. Hitta mindre tidskrävande sätt att utöva golf på

9-hål – golfspel vid aktiviteter med Vision 50/50 är oftast 9 hål istället för 18, för att främja mindre tidskrävande golf.

5. Underlätta för föräldrar att kombinera golf med barn
6. Synliggöra kvinnor/tjejer på klubben

Bilder på kvinnor i Veckonytt.

Storytelling om kvinnor på klubben på Facebook.

7. Investera i fler och fräschare toaletter på banorna

Investering i tre nya toaletthus under 2017.

8. Verka för att utöver dagens bemanning få in fler kvinnor i personalen
9. Förmedla att Bokskogens GK arbetar med jämställdhet inom Vision 50/50

Seminarium om jämställdhet – under Annika Invitaional Europe 2016 i samarbete med Svenska Golfförbundet. Inriktning mot tjejer 15-25 år. Deltagare bl.a. från Svedala och Malmö kommun, Svenska Golfförbundet, Bokskogens företagspartners, egna medlemmar och från pilotklubbarna Barsebäck och Allerum.

Information om Vision 50/50 – på styrelse- och medlemsmöten, vid träff med komittéer och företagspartners.

Medlemsträffar – om jämställdhet, inkludering och Vision 50/50. Arbetat fram värdegrund som antogs av höstmötet 2017. Fångat upp förslag till utveckling.

Gomorron Sverige – SVT uppmärksammade golfens jämställdhetsarbete våren 2017 då SGF:s ordförande Maria Möller och Bokskogens vice ordförande Ann-Christine Halén gästade morgonsoffan.

Utbildning – av personal, förtroendevalda och ideella i Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50. Genus och jämställdhet i golfkulturen, budskapet i Vision 50/50 och klubbens värdegrund

Inkluderingsfilm – ”Idrottens Kraft besöker Bokskogen”. Bokskogen medverkat i film på temat idrotten som inkluderande kraft hösten 2018.

50/50-ambassadörer – fyra medlemmar är utsedda ambassadörer för Vision 50/50 – Thomas Olin, Marianne Ekner, Leif Kihlén och Julli Jarlsbo.

Värdegrunden – roll-up med budskapet ”Jämställd golfklubb” och värdeorden ”Glädje, Gemenskap, Ärlighet, Respekt och Utveckling” vid receptionsdisken. Tagit fram broschyr med ”lathund” till Bokskogens 50/50-arbete.

Visste du att – återkommande information i Veckonytt, på Facebook och LinkedIn om Vision 50/50.

10. Rekrytering av kvinnor/tjejer till klubben.

Love.golf – pilotklubb under hösten 2016 för golfkurs utan fokus på grönt kort.

Prova på golf för tjejer – upp till 30 år under sommaren 2017.

Greenqueens – golf för kvinnor 22-39 år, samarbete med event/träning på Bokskogen för golfare i Skåne.