Frågor och svar

Varför arbetar Bokskogens GK med Vision 50/50?

Vi vill utveckla klubben så verksamheten kan attrahera fler kvinnor/tjejer och kännas relevant för dagens golfare. På lång sikt ser vi jämställdhetsarbetet som en överlevnadsfråga för klubben.

Hur ska Bokskogens GK vara för att vara jämställd?

Det ska vara en klubb där alla känner sig välkomna och bekväma, har samma möjlighet att utvecklas och där medlemmar och personal känner tillhörighet.

Vad är budskapet i Vision 50/50?

Att behandla män/killar och kvinnor/tjejer utifrån de individer de är genom att bryta de stereotypa föreställningar vi alla har med oss om hur män/killar och kvinnor/tjejer är.

Men om kvinnorna/tjejerna inte vill spela golf eller arbeta i klubben så kan man väl bara låta det vara så, varför lägga ned en massa tid och kraft för att förändra det?

Vi tror att Bokskogens GK blir en bättre klubb och arbetsplats för både män och kvinnor, killar och tjejer, om den ses som intressant och attraktiv för båda könen. Vi vill förändra klubben, så att fler kvinnor/tjejer vill vara här.

Varför ska Bokskogens GK förändras, är det inte kvinnorna/tjejerna som får anpassa sig till klubben?

Nej, vi vill att klubben ska vara inkluderande, dvs. välkomna alla efter deras förutsättningar.

Vem ansvarar för att Bokskogens GK blir jämställt?

Det är styrelsen, men vi lyckas inte utan medverkan från medlemmar och personal. Faktum är att männen, i egenskap av ”normbärare” på klubben, har störst möjlighet att skapa förändring. Så alla män, bli en ”normbrytare”!

Hur ska intresset växa hos kvinnor/tjejer för att spela golf?

Vi tror att ett sätt är att erbjuda en verksamhet som innebär alternativ till tävling och prestation. Vi vill skapa en kultur på klubben där trivsel och glädje är lika viktigt. Vid sidan av tävling skulle fokus kunna vara på hälsa, motion, naturupplevelse och social gemenskap.

Men kvinnor/tjejer som gillar tävling och prestation då, är Bokskogens GK inte en klubb för dem?

Jo absolut, strävan är inte att ta bort tävling och prestation, utan att bredda utbudet så att trivsel och glädje ges lika mycket utrymme.

Hur kan Bokskogens GK arbeta med Vision 50/50 och samtidigt ha aktiviteter där uppdelning sker mellan män och kvinnor?

Vi tror att det finns behov av både könsuppdelade och mixade aktiviteter och strävar efter att kunna erbjuda både och.

Vad har hektometertees med jämställdhet att göra?

Historiskt har tees varit könsuppdelade, medan hektometertees är könsneutrala. Du hänvisas inte till viss tee beroende av kön, utan väljer själv om du vill spela kort, mellan eller lång bana. Ett sätt att bryta ett invant mönster inom golfen.