Utvärdering

Vision 50/50 – utvärdering

Jag summerar de första fem åren i jämställdhetsarbetet med att vi har fått en injektion av trivsel, nya idéer och initiativ som innebär att klubben är ett ställe där många kan känna glädje och gemenskap. Så har vi tagit våra första steg in i ”de kommande femtio åren”. Jag vill rikta ett stort och varmt tack till alla som har bidragit till denna utveckling – 50/50-ambassadörer, ni som deltagit på medlemsträffar, jobbat på i kommittéer och i personalen med att diskutera, testa nya grepp och sjösätta nya idéer! Klubbchefen Thomas Ahlberg, Head Pro Fredrik Tillgren, Inga-Lill Lellky i valberedningen och Emma Swanberg i styrelsen är också eldsjälar i jämställdhetsarbetet – utan er hade det inte gått! Sist, men inte minst, tack till styrelseordföranden Peter Kollert, som gett arbetet legitimitet och arbetat stenhårt för jämställdhet på klubben!

Det främsta värdet med att Bokskogen är en jämställd golfklubb är att kvinnor och män får samma förutsättningar att känna glädje och gemenskap i golfen, visar ärlighet och respekt mot varandra och får möjligheter att utvecklas i golfen. Medvetenheten om varför jämställdhet är viktigt inom golfen har ökat, vilket märks då jämställdhet allt oftare är ämne för diskussion på klubben. En tydlig förändring med ökad gemenskap och glädje på klubben märks också. Andelen och antalet kvinnor/tjejer på Bokskogen har dock inte nått uppsatt mål. Men med fortsatt påverkansarbete har klubben klara förutsättningar att attrahera fler kvinnliga medlemmar. Det är ett långsiktigt arbete, som måste upprepas över tid för att ge effekt. Jämställdhetsarbetet fortsätter på klubben och har implementerats i verksamhetsplanen. Vad gäller målet att öka andelen kvinnor avseende medlemmar år från år, är det långsiktiga målet 35 % (ligger nu på 26 %).
Läs hela utvärderingen här

Ann-Christine ”Stine” Halén
Processansvarig Vision 50/50