Klubbutveckling

Bokskogens GK har varit pilotklubb i jämställdhetsarbetet Vision 50/50. Svenska Golfförbundet har som ett resultat av arbetet lanserat en digital utbildning – ”Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50”. Klubben vill genom programmet ge samtliga anställda, förtroendevalda och andra ideellt arbetande på klubben en grundutbildning i genus och organisation.

Vår värdegrund vilar på Glädje, Gemenskap, Ärlighet, Respekt och Utveckling.

Med glädje och gemenskap skapar vi trivsel och nöjda medlemmar. Det innefattar att välkomna alla oavsett kön, ålder, etnicitet, könsidentitet, religion, sexuell läggning eller funktionsförmåga. Med ärlighet förhåller vi oss till spelet och med respekt bemöter vi varandra. Vi står för utveckling, både i golfspelet och socialt, för klubben och golfen i stort.