Andelshus på anläggningen

I närheten av golfbanan finns idag ett helrenoverat andelshus.
Huset har 5 andelsrum och stora gemensamma utrymmen.
Huset ägs av Stenvillan i Bokskogen AB.