Personal på Bokskogens Golfklubb

Thomas Ahlberg

Thomas Ahlberg

Klubbchef/VD

040 – 40 69 00
070-5760215
thomas.ahlberg@bokskogen.com

Lars Andersson

Lars Andersson

Office and Corporate Event Manager

Patrik Feldt

Patrik Feldt

Kansli/Reception

040 – 40 69 00
info@bokskogen.com

Carina Lindhe

Carina Lindhe

Kansli/Reception

040-406900
info@bokskogen.com

Emilia Nilsson

Emilia Nilsson

Reception och Shop

040 – 40 69 00
info@bokskogen.com

Jesper Klang

Jesper Klang

Tränare/Shop

040-40 69 00

Christoffer Ny

Christoffer Ny

Head Pro/Idrottsansvarig

040 – 40 69 00

info@bokskogen.com

Albin Persson

Albin Persson

Banchef

Erik Olsson

Erik Olsson

Banpersonal

Tobias Nyberg

Tobias Nyberg

Mekaniker/Bana

 

040-481052

Jimmy Nielsen

Jimmy Nielsen

Banpersonal

040-481052

André Svensson

André Svensson

Banpersonal

Stefan Jönsson

Stefan Jönsson

Banpersonal

Tuan Bui Trung

Tuan Bui Trung

Banpersonal

Anton Seeger

Anton Seeger

Banpersonal

Jonny Gibraelsson

Jonny Gibraelsson

Vaktmästare

Styrelsen på Bokskogens GK

Styrelsemöte hålls sex till åtta gånger per år. 

Ann-Christine Halén

Ann-Christine Halén

Ordförande

070-5155234
stine.halen@gmail.com

Charlotta Nordenberg

Charlotta Nordenberg

Ledamot

0702-118 297
charlotta.nbg@hotmail.se

Mats Åkesson

Mats Åkesson

Ledamot

mats.akesson@sweco.se

Jonas Olsson

Jonas Olsson

Ledamot

0706-23 56 56
jonas@jursla.com

Mathias Rosenberg

Mathias Rosenberg

Ledamot

Peter Hanson

Peter Hanson

Ledamot

Lars Ohlson

Lars Ohlson

Ledamot

Filip Johansson

Filip Johansson

Ledamot

0733-344856
filip.carlgunnar@gmail.com

Charlotte Fransén

Charlotte Fransén

Ledamot

0721-850 502
lotta.fransenhotmail.se

Thomas Ahlberg

Thomas Ahlberg

Adjungerad Klubbchef/VD

0705-760215
thomas.ahlberg@bokskogen.com

Valberedningen

Urban Thelin

Urban Thelin

Ordförande

Thomas Egelstig

Thomas Egelstig

Anna Knutsson Norrlen

Anna Knutsson Norrlen

Christian Rosén

Christian Rosén

Valberedningens uppdrag är att förbereda klubbens val av ordförande, styrelse­ledamöter samt revisorer och revisorssuppleanter. Styrelsen ska ha en så bred sammansättning som möjligt med olika yrkesgrupper, ålder och kön representerade.

Valberedningen består av ordförande och 2 – 4 ledamöter, vilka väljs vid årsmötet. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper bör också finnas representerade. Ordförande och ledamöter väljs på ett år. Valberedningen möts 8 -10 gånger per år. Valberedningen ska överlämna sitt förslag till styrelse senast 4 veckor före höstmötet.

Valberedningen närvarar vid ett urval av styrelsens möten, tar del av dess protokoll, klubbens vision, verksamhetsplan och följer kommunikationen mellan styrelse/kommittéer/anställda och medlemmar. I arbetet att finna ledamöter möter valberedningen ordförande, styrelseledamöter och personal för enskilda samtal.

Valberedningen ska sträva efter att nå en så bred kontakt som möjligt med klubbens medlemmar och sprida kunskap om det arbete som görs i valberedningen.

Som medlem är Du alltid välkommen med idéer, synpunkter och förslag på kandidater. Genom att medverka till valet av förtroendevalda kan du påverka klubbens utveckling. Du når oss antingen via telefon eller e-post.

Motioner

Här nedan finner du en mall som du kan klicka upp och spara i din dator. Denna mall visar den struktur som vi vill att din motion till Årsmötet skall vara utformad efter.

Motioner till Årsmötet skall vara klubbens kansli tillhanda allra senast 3o dagar innan Årsmötesdag, men vi tar gärna emot dem ytterligare  en vecka tidigare.