Medlemskap i Bokskogens GK

“Med mervärden i ditt medlemskap”

Banor i absolut toppklass

Två 18-hålsbanor i underskön natur

Bokskogens Värdegrund

GLÄDJE -GEMENSKAP – ÄRLIGHET – RESPEKT – UTVECKLING

Bli medlem i Bokskogens GK

Bokskogens Golfklubb erbjuder många medlemsformer med olika tillgång till de två 18-hålsbanorna, övningsbanan, övningsområde och fria rangebollar. Som medlem i Bokskogens Golfklubb får du tillgång till en premiumanläggning med hög ambition, genuin glädje för golfen och intresse för sina medlemmar.

Läs mer i vår Välkomstbroschyr Välkomstbrev

Juniorer

Juniorer

Juniorkommitténs arbete präglas av de barn och föräldrar som är aktiva i klubben och som engagerar sig i de aktiviteter som JK anordnar. Den präglas också av klubbens inställning till juniorer och klubbens PRO samt övriga tränares intresse för juniorerna.

Klubbtävling

Bokskogens Golfklubb erbjuder ett stort tävlingsutbud som passar alla typer av golfare. Tävlingar för både medlemmar och gästande golfspelare. Mertalet av tävlingarna är sponsrade av lokala eller nationella företag.

Massor av bra medlemsförmåner

Kontakta kansliet på 040 – 40 69 00 eller på info@bokskogen.com

Dam­kommitté

Damkommitténs målsättning är att alla kvinnliga medlemmar och gäster ska känna sig hemma och trivas och umgås på ett lättsamt sätt. Vi arrangerar bl a träningar, regelträffar, föredrag i flera olika intressanta ämnen, trevliga utfärder samt utbytesgolf med klubbar i närområdet och mycket mer.

Herr­kommitté

Herrkommittén (HK) verkar för att alla manliga seniorer i klubben på ett naturligt och trevligt sätt kan träffas, umgås och golfa tillsammans. Vi vill bidra till att den genuina Bokskogenandan förstärks och utvecklas.

Tävlings­kommitté

Tävlingsverksamheten på Bokskogens GK ska erbjuda ett antal arrangemang som är attraktiva för medlemmarna och vid öppna tävlingar även för gästande golfspelare. Varje arrangemang skall ses som en positiv möjlighet för de som vill spela tävlingar men också lämna utrymme på våra banor åt dem som vill spela sin golf utanför tävlingsverksamheten.

Medlemsvärd

Verkar för att bland medlemmarna skapa en klubbanda som medför både ökad gemenskap och större hänsynstagande och verkar för välkomnande atmosfär, omsorg om medlemmarna, verksamhet som tilltalar kvinnor i ökande grad och ökad trivsel på klubben.

Bokskogens Policies för besökare och medlemmar

Här under hittar du PDF:er med våra fullständiga policies och regler gällande för samtliga besökare och medlemmar vid spel, tävling och andra tillfällen på Bokskogens Golfklubb.

Banutveckling

Banutvecklingsgruppen skall arbeta för att säkerställa Bokskogens golfklubbs höga kvalitet genom att ge styrelsen rekommendationer, råd och stöd beträffande anläggningens status och utveckling.

Top Nordic Golf

Ta del av Top Nordic Golfs unika erbjudande

Med stor glädje kan vi presentera en ny grupp bestående av ledande golfklubbar i Norra Europa, Top Nordic Golf. Som medlem får du tillgång till en oöverträffad lista på golfanläggningar som ömsesidigt delar utbytet att spela på varandras banor utan kostnad.