Vision 50/50

 

Ett långsiktigt förändringsarbete för att öka sportens attraktionskraft hos grupper vi inte attraherar i dag.

Bokskogens Golfklubb arbetar för fler kvinnor och tjejer i golfen. Genom jämställdhetsarbete vill klubben göra golfen attraktivare för kvinnor och tjejer och på så sätt erbjuda fler en livslång idrott som innebär utveckling, friskvård och naturupplevelse. Arbetet tar sikte på att förändra golfkulturen och välkomna medlemmar i en öppnare miljö med golfglädje i fokus. Bokskogens Golfklubb har som pilotklubb medverkat till att Svenska Golfförbundet har utvecklat en digital utbildning i jämställdhet, som anställda och ideella på klubben genomför. Genom utbildningen kan fler golfklubbar inleda ett jämställdhetsarbete och tillsammans modernisera golfen

Se den senaste filmen om arbetet från Årets Eldsjäl filmen på Expressen, klicka Här!

 

Aktiviteter Vision 50/50

Bokskogens GK har tagit fram tio aktiviteter som man ska arbeta med under de närmaste två åren för att möta utvecklingen av 50/50-visionen.

Mål och vision

Vision 50/50 tar i första steget sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap.

Frågor och Svar

Varför arbetar Bokskogens GK egentligen med Vision 50/50? Här får du svar på 10 frågor om Vision 50/50.

Utvärdering

Summering de första fem åren i jämställdhetsarbetet med att vi har fått en injektion av trivsel, nya idéer och initiativ som innebär att klubben är ett ställe där många kan känna glädje och gemenskap

Svenska Golfförbundet och Vision 50/50

Vi vill vara en förebild i Idrottssverige.
Då vinner vi inte bara vänner, nya utövare och en unik position för golfen – vi säkerställer också att golfen är i samklang med samtiden och relevant för nästa generation. De klubbar som tar till sig den här möjligheten kommer att stå som vinnare i morgon.

Hela idrottsrörelsen har problem med att anpassa sig efter omvärldsförändringar, inklusive golfen. Med Vision 50/50 vill vi säkerställa att vi är relevanta för golfare och potentiella golfare. Kan vi visa att förändring är möjligt tror vi att hela idrottsrörelsen vinner på det.

Golfsporten ska vara öppen för alla, det kan tyckas självklart. Men om vi flyttar perspektivet till att golfen ska vara attraktiv för alla, får målgruppen avgöra om golf är attraktivt eller inte.