Herrkommiténs Resor

Herrkommiten genomför varje höst en gemensam golfutfärd för onsdagsgolfens seniormedlemmar. Det kan vara en endagsresa eller en resa med övernattning. Vi har besökt golfklubbar i Sverige, Danmark och Tyskland. Herr och damkommiteerna ordnar även en gemensam vårutfärd för damer och herrar.