Herrkommiténs Resor

Herrkommittén genomför varje höst en gemensam golfutfärd för onsdagsgolfens seniormedlemmar. Det kan vara en endagsresa eller en resa med övernattning. Herr- och damkommittéerna ordnar även en gemensam vårutfärd för damer och herrar. Under 2022 kommer det att anordnas utfärd till Tomelilla GK den 25 maj (för både herrar och damer) samt till en ännu ej bestämt plats den 7 september (endast herrar).