För dig som prioriterar golf

På Bokskogen får du mycket för pengarna i ett fullvärdigt medlemskap!
Obegränsat spel på två 18-hålsbanor med hög tillgänglighet, fria rangebollar, omsorgsfullt utvalda vänklubbar, aktiva serielag för alla åldrar med mera.

2023 är årsavgiften Fullvärdig senior, 10 060 kr (8 260 kr för 31-35 år, 6 660 kr för 22-30 år). Förbundsavgift ingår med 210 kr. Avgifterna är för de som har spelrätt
Spelrätt krävs från och med det år man fyller 36 år.

Kontakta kansliet för mer information om medlemskap
040-406900, info@bokskogen.com

Läs mer om våra medlemskap här