För dig som prioriterar golf

På Bokskogen får du mycket för pengarna i ett fullvärdigt medlemskap!
Obegränsat spel på två 18-hålsbanor med hög tillgänglighet, fria rangebollar, omsorgsfullt utvalda vänklubbar, aktiva serielag för alla åldrar med mera.

2024 är årsavgiften Fullvärdig senior, 10 660 kr (9 160 kr för 31-35 år, 7 060 kr för 22-30 år). Förbundsavgift ingår med 210 kr. Avgifterna avser de som har spelrätt

Kontakta kansliet för mer information om medlemskap
040-406900, info@bokskogen.com

Läs mer om våra medlemskap här