För dig som prioriterar golf

På Bokskogen får du mycket för pengarna i ett fullvärdigt medlemskap!
Obegränsat spel på två 18-hålsbanor med hög tillgänglighet, fria rangebollar, omsorgsfullt utvalda vänklubbar, aktiva serielag för alla åldrar med mera.

2020 var årsavgiften Fullvärdig senior, 8 660 kr (7 260 kr för 31-35 år, 6 110 kr för 22-30 år). Förbundsavgift ingår med 210 kr.
Spelrätt krävs från och med det år man fyller 36 år.

Klubben har nu kö till medlemskap
Till hösten 1 september finns erbjudanden.
Kontakta kansliet för att ställa sig i kö eller kö för hösterbjudande:
040-406900, info@bokskogen.com

Läs mer om våra medlemskap här