Vägen till Sveriges bästa parkbana!

Bokskogens GK arbetar mot att bli Sveriges bästa parkbana. 

En parkbana karaktäriseras av att vara kontrastrik med en varierad flora av vegetation som såväl ramar in golfhålen som utgör hinder. Här finns grönskade fairways, välansat gräs, häckar, blomster rabatter,uppvuxna gröna träd och buskar. Det ärtydliga linjer mellan olika klipphöjder, vattenhinder och bunkersand ska vara lätta och se från både tee och fairway. Många av hålen ligger skyddade från vinden och har snabba greener under en stor del av säsongen. Mellan hålen är det tydliga gångar, många grusade. Skyltar, bolltvättaroch bänkar smälter väl in i naturen.Spelaren bjuds på hänförande vyer över ett lätt böljande landskap med dammar, planteringar och träd. Banan är planerad och naturen är designad för en enhetlig upplevelse och ger intrycket av en park.

Bokskogens GK ligger i en unik miljö som är perfekt lämpad för golfspel.Det vackra parklandskapet är frodigt medriklig vegetation och mycket vatten. Banan är inramad av bokskog med Yddingesjön i fonden.

Följ här utveckligen:

2022

 

2021
Ny klipp-plan är etablerad med distinkta linjer
– Här är så kallad stripning av fairways, att semiruff även klipps med stripning. Inspelsområde innan green klipps med stripning.

Dunge GB 5 är röjd och man ser mer av Yddingen
Bark runt träd (april 2021)

För att skapa kontraster har vitt grus lagt ut på gångvägarna 

Träd har planterats för att skapa mer rum mellan hålen och öka parkkaraktären. Det planteras olika typer av lövträd, där mestadels ädelträd planteras.
Detta har skett på följande områden
– vänster om inspelsyta GB5
– ytan mellan GB9 och GB11
– poppel planterad längs Driving Range staketet för att på sikt dölja staketstolpar
– Oxel planterad mellan GB5 och KB5 för att ersätta döende hagtornsbuskar

2020
Ruff klippning mellan GB4 och GB14
Ruffklippning mellan GB5 och KB5
Ruffklippning mellan GB9 och GB11
Ruffklippning mellan GB 8 ochGB12
Vattenhinder KB3/GB14 röjt och ruff har blivit semiruff närmast hindret för att möjliggöra dropp
Kanten på vattnet KB11 är röjt, hålet förändrat och ser mer välskött ut
Dunge mot Yddingesjön KB4 är röjd så man ser vattnet genom dungen
Damm KB17 är rensad och nu syns vattenspegel
Damm GB 12 framför tee är rensad för att återskapande av vattenspegel
Damm framför tee GB 3 är rensad och vattenspegel återskapad
Dammar GB 5 i dogleg är rensade och vattenspegel återskapad
Träd har tagits bort på GB10 bakom green, utglesning 

2019
Ideella krafter har intensifierat skötsel av planteringar och gångvägar runt klubbhuset.
Bäck/dike vid KB 10 är röjt, var fullt med sly

 

2018
installerades en ny fairwaybevattning, för kunna vattna 60 meter i bredd