Medlemsvärd

Ansvarsområde/Mål

 • verka för att bland medlemmarna skapa en klubbanda som medför både ökad gemenskap och större hänsynstagande
 • i enlighet med verksamhetsplanen verka för välkomnande atmosfär, omsorg om medlemmarna, verksamhet som tilltalar kvinnor i ökande grad och ökad trivsel på klubben.
 • särskilt ansvar för nya medlemmars välkomnande och kontaktskapande med andra medlemmar i klubben

Organisation

 • Medlemsvärdar kan vara 2-4 till antalet
 • Medlemsvärdarna utses av styrelsen
 • Medlemsvärdarna stödjer klubbchefens arbete och rapporterar till klubbchefen

Medlemsvärdarna skall

 • vara kontaktpersoner för medlemmar
 • följa upp nya medlemmar ur ett aktivitetsperspektiv
 • utföra medlemsvårdande aktiviteter
 • utföra medlemsrekryteringsaktiviteter
 • medverka i veckonytt och annan medlemskommunikation
 • hålla medlemssidor i klubbwebben uppdaterade
 • bistå med annan assistens åt Klubbchefen
 • ordna golfspel och andra aktiviteter för att introducera nytillkomna och/eller mindre erfarna medlemmar, alternativt de som vill spela men inte tävla i klubben
 • fortlöpande och i samråd med restauratören bevaka utvecklingsmöjligheterna i klubbhuset samt föreslå åtgärder för att skapa en ökad klubbkänsla
 • tillsammans med klubbchefen organisera och leda verksamheten med golfvärdar
 • lämna information om verksamheten till styrelsen och Klubbchefen
 • till styrelsen senast den siste september inlämna verksamhetsplan, budget och årsredogörelse
 • upprätta och senast den siste februari inlämna årsredogörelse att ingå i styrelsens verksamhetsberättelse
 • Genomföra
  • golfträning i grupp för medlemmar med 28+ i hcp vid 2-4 ggr per år med möjlighet att ta med knatte/junior samtidigt
  • klubbaftnar och andra sammankomster för samtliga medlemmar i samråd med bl a restauratör
  • planera, utforma och genomföra klubbens dag den 6 juni.
  • omforma tävlingen Två generationer (10 juli) till en familjedag där det görs utrymme för lättsamma familjeaktiviteter, t ex. pick-nick, frågesport, barnvagnar, hundar med på banan, vid sidan av tävlingen