Greenfee 2019

Normal greenfee:

 Gamla Banan            
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
05:00-07:50 700 700 700 700 700 700 700
08:00-12:50 700 700 700 700 700 800 800
13:00-15:50 700 700 700 700 700 700 700
16:00-21:00 500 500 500 500 500 500 500
Kungsbanan            
Tid Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
05:00-15:55 500 500 500 500 500 500 500
16:05-21:00 350 350 350 350 350 350 350

 

Greenfee, rondpriser Juniorer: Gamla Banan  
Juniorer, 7 – 21 år 250 kr  
     
  Kungsbanan  
Juniorer 7 – 21 år 200 kr  
     
 Heldagsgreenfee:    
 18 hål Gamla banan + 18 hål Kungsbanan  1000 kr  
 36 hål Gamla banan  1200 kr  
     

Rabatter

Gäst till medlem har reducerad greenfee. Greenfeerabatten är då 200 kr på Gamla Banan och 150 kr på Kungsbanan. (en gäst per spelande medlem, rabatten gäller ej juniorer).

Vänklubbsmedlemmar har speciella rabatter, dessa rabatter räknas för Gamla Banan på 700 kr vardagar och 800 kr på helgen fram till
kl 13:00, och för Kungsbanan på 500 kr. Se under Klubben/Vänklubbar.
Observera att vi inte samtidigt lämnar rabatt på redan rabatterat pris, därför går rabatterna ovan inte att kombinera!

Golfbil för 18 hål
Fr.o.m 13 oktober får man endast hyra bil med läkarintyg.

Medlem med läkarintyg 200 kr
Medlem utan läkarintyg 400 kr
Gäst med läkarintyg 300 kr
Gäst utan läkarintyg 400 kr