RECEPTION 040-40 69 00
Svenska  English

Min Golf

LOGGA IN
Följ Bokskogen pä Twitter
Följ Bokskogen pä Instagram
Medlemskap för dig 22-30 år!

Är du mellan 22-30 år, är du Yngre senior.
Fullvärdig medlem, ingen spelrätt krävs.

Kontakta kansliet!

Banorna
.
Båda banorna är öppna

Tidbokning gäller
Boka lektion med en av våra Pro här!

Mark Dewdney

Marcus Dahlberg

Vision 50/50

Bokskogen har blivit utvald som en av 8 pilotklubbar.

Läs mer om visionen här.

Julia Kretz golfblogg är av SGF knuten till projektet.

Annika Invitational Europe

31 juli till 4 augusti på Bokskogen!

Officiella hemsidan här

Klubbinfo här