Vision 50/50

Ett långsiktigt förändringsarbete för att öka sportens attraktionskraft hos grupper vi inte attraherar i dag.
Bokskogens GK är en av 8 pilotklubbar i Sverige.

Aktiviteter Vision 50/50

Bokskogens GK har tagit fram tio aktiviteter som man ska arbeta med de närmaste två åren för att möta utvecklingen av 50/50-visionen.

Mål och vision

Vision 50/50 tar i första steget sikte på ojämlikheter mellan mäns och kvinnors förutsättningar att utöva spelet och ideellt och professionellt ledarskap.

Svenska Golfförbundet och Vision 50/50

Vi vill vara en förebild i Idrottssverige.
Då vinner vi inte bara vänner, nya utövare och en unik position för golfen – vi säkerställer också att golfen är i samklang med samtiden och relevant för nästa generation. De klubbar som tar till sig den här möjligheten kommer att stå som vinnare i morgon.

Hela idrottsrörelsen har problem med att anpassa sig efter omvärldsförändringar, inklusive golfen. Med Vision 50/50 vill vi säkerställa att vi är relevanta för golfare och potentiella golfare. Kan vi visa att förändring är möjligt tror vi att hela idrottsrörelsen vinner på det.

Golfsporten ska vara öppen för alla, det kan tyckas självklart. Men om vi flyttar perspektivet till att golfen ska vara attraktiv för alla, får målgruppen avgöra om golf är attraktivt eller inte.